terminarz, odręczne podpisyODWIEDŹ SWOJE KOLEGIUM SZKOŁY DOKTORSKIEJ

PORTAL SZKOŁY DOKTORSKIEJ

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

baner notatki, wykresy

PLATFORMA ELEARNINGOWA

ZALOGUJ SIĘ DO PLATFORMYWYSZUKAJ KURS

PORTAL SZKOŁY DOKTORSKIEJ

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

grupa ludzi

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

PODSTAWOWE INFORMACJESTRONA INTERNETOWA SD

PORTAL SZKOŁY DOKTORSKIEJ

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

laborantka w pracyPRZEJDŹ DO STRONY NAUKAPOZNAJ TEMATY PRAC BADAWCZYCH

PORTAL SZKOŁY DOKTORSKIEJ

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

KOMUNIKATY

egzamin ustny

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH OGŁASZA REKRUTACJĘ NA I ROK KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH OGŁASZA REKRUTACJĘ NA I ROK  KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW* od 14 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00

Przejdź szybko do swoich spraw

Nauka w SUM

projekty naukowo-badawcze, stypendia, więcej…

Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM

JM Rektor SUM – Pan prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki Zarządzeniem Nr 107/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. utworzył Szkołę Doktorską Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szkoła Doktorska SUM będzie kształcić doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:

1) nauki medyczne,
2) nauki farmaceutyczne,
3) nauki o zdrowiu.

Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach została Pani prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia Stec. Obsługę administracyjną Dyrektora z dniem 01.10.2019 r. zapewnia Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej Sekcja ds. Kształcenia Doktorantów.

Zarządzeniem nr 74/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. JM Rektor SUM ustanowił Panią prof. dr hab. n. med. Katarzynę Mizię-Stec Pełnomocnikiem Rektora ds. utworzenia Szkoły Doktorskiej SUM na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Bieżącą obsługę administracyjno-techniczną oraz warunki dla realizacji zadań przez Dyrektora zapewniać będzie Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Przy Szkole Doktorskiej działał będzie organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora – Rada Szkoły Doktorskiej.