KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH DLA DYSCYPLINY NAUKI FARMACEUTYCZNE

zaprasza kandydatów

zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla dyscypliny nauki farmaceutyczne w roku akademickim 2022/2023

na rozmowę kwalifikacyjną,

która odbędzie się w dniu 08.09.2022 r.
w trybie stacjonarnym
w Wydziale Nauk Farmaceutycznych ul. Jedności 8 Sosnowiec, sala 3, Kampus E

Podczas rozmowy kandydat zobowiązany jest do przedstawienia w formie prezentacji multimedialnej (6-8 slajdów, 10 minut prezentacji) ogólnej koncepcji planowanych badań naukowych, która powinna zawierać krótki wstęp, miejsce wykonania badań, źródła ich  finansowania, konieczność uzyskania zgody odpowiednich komisji etycznych (jeśli dotyczy), tezę badawczą i cel badania, schemat badania, opis metodyki, podsumowanie znaczenia planowanych badań z podkreśleniem ich innowacyjności oraz określenie udziału własnego.

Lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej: (nauki farmaceutyczne – pobierz tutaj)