KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH DLA DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE

zaprasza kandydatów

zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla dyscypliny nauki medyczne w roku akademickim 2023/2024

na rozmowy kwalifikacyjne,

które odbędą się w dniach 05-08.09.2023 r.  w trybie stacjonarnym w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, Sala nr 205, II piętro

Podczas rozmowy kandydat zobowiązany jest do przedstawienia w formie prezentacji multimedialnej (6-8 slajdów, 10 minut prezentacji) ogólnej koncepcji planowanych badań naukowych, która powinna zawierać krótki wstęp, miejsce wykonania badań, źródła ich  finansowania, konieczność uzyskania zgody odpowiednich komisji etycznych (jeśli dotyczy), tezę badawczą i cel badania, schemat badania, opis metodyki, podsumowanie znaczenia planowanych badań z podkreśleniem ich innowacyjności oraz określenie udziału własnego.

Lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej: (nauki medyczne – pobierz tutaj)


Dane wysyłającego:
Monika Mielcarz