KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH DLA DYSCYPLINY NAUKI O ZDROWIU

zaprasza kandydatów

zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla dyscypliny nauki o zdrowiu w roku akademickim 2023/2024

na rozmowę kwalifikacyjną,

która odbędzie się w dniu 06.09.2023 r.
w trybie stacjonarnym w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, Katowice (Ligota), ul. Medyków 12
sala nr 113.

Podczas rozmowy kandydat zobowiązany jest do przedstawienia w formie prezentacji multimedialnej (6-8 slajdów, 10 minut prezentacji) ogólnej koncepcji planowanych badań naukowych, która powinna zawierać krótki wstęp, miejsce wykonania badań, źródła ich  finansowania, konieczność uzyskania zgody odpowiednich komisji etycznych (jeśli dotyczy), tezę badawczą i cel badania, schemat badania, opis metodyki, podsumowanie znaczenia planowanych badań z podkreśleniem ich innowacyjności oraz określenie udziału własnego.

Lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej: (nauki o zdrowiu – pobierz tutaj)


Dane wysyłającego:
Monika Mielcarz