Wsparcie w prowadzeniu działalności naukowej, wysoki poziom opieki naukowej oraz jakość rozpraw doktorskich doktorantów jest jednym z priorytetowych działań Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Celem weryfikacji i doskonalenia jakości opieki naukowej nad doktorantami JM Rektor wydał Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 09.02.2023 r. w sprawie: zasad oceny opieki promotorskiej w Szkole Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (pobierz tutaj)

Ocenie opieki promotorskiej będzie podlegał zarówno promotor jak i promotor pomocniczy. Ocena dokonywana będzie w oparciu o wynik oceny śródokresowej doktoranta, dokumentację przebiegu dotychczasowego kształcenia oraz opinię dotyczącą współpracy między doktorantem a promotorem.

Protokół z oceny opieki promotorskiej zostanie udostępniony drogą elektroniczną promotorowi/ promotorowi pomocniczemu i doktorantowi.

Nadto, powyższe stanowi jedno z kryteriów oceny jakości kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.09.2021 r. w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej.

Plik do pobrania

[Przesłane przez Monika Mielcarz]