KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH DLA DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE

zaprasza kandydatów

zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla dyscypliny nauki medyczne w roku akademickim 2022/2023

w ramach limitu miejsc JM Rektora, Doktoratu Wdrożeniowego VI edycja oraz Programu PRELUDIUM BIS 3

na rozmowy kwalifikacyjne,

które odbędą się w dniach 06-08.09.2022 r.  w trybie stacjonarnym.
Miejsce rozmów:

Komisja nr 1, Komisja nr 2, Komisja nr 4

Katowice-Ligota, ul. Medyków 18, Sala nr 205, II piętro

Komisja nr 3, Komisja nr 5

Zabrze , Plac Traugutta 2, Sala nr 402, IV piętro

 

Podczas rozmowy kandydat zobowiązany jest do przedstawienia w formie prezentacji multimedialnej (6-8 slajdów, 10 minut prezentacji) ogólnej koncepcji planowanych badań naukowych, która powinna zawierać krótki wstęp, miejsce wykonania badań, źródła ich  finansowania, konieczność uzyskania zgody odpowiednich komisji etycznych (jeśli dotyczy), tezę badawczą i cel badania, schemat badania, opis metodyki, podsumowanie znaczenia planowanych badań z podkreśleniem ich innowacyjności oraz określenie udziału własnego.

Lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej: (nauki medyczne – pobierz tutaj)