studenci w bibliotece

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

studenci w bibliotece

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

studenci w bibliotece

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE

news

STYPENDIA DOKTORANCKIE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED ROKIEM 2019/2020