Zapraszamy doktorantów do udziału w postępowaniu konkursowym na stanowisko doktorant-stypendysta. Stypendysta będzie prowadził badania w ramach projektu NCN
OPUS-15-NZ2 „Polimorfizm G231N, E232T, N235D genu deiminazy peptydyloargininowej P. gingivalis: nowy czynnik wirulencji i rokowania zapalenia przyzębia”.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: konkurs