Szanowni Doktoranci,

serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 06.06.2024 r. – 07.06.2024 r. w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkanie będzie miało na celu prezentację wyników prac naukowych, wymianę myśli i problemów badawczych oraz możliwość nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski. Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich prac w formie komunikatu ustnego, bądź posteru, w trzech panelach tematycznych: nauki chemiczne, nauki biologiczne, medyczne i przyrodnicze oraz nauki fizyczne i techniczne.Dane wysyłającego:
Patrycja Bagińska