kobieta z teczką

STYPENDIA DOKTORANCKIE DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA DOKTORANCKIE PRZED ROKIEM 2019/2020

rozmowa kwalifikacyjna

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z KANDYDATAMI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK O ZDROWIU
zaprasza kandydatów
zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

egzamin

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z KANDYDATAMI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH
zaprasza kandydatów
zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

rozmowa kwalifikiacyjna

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z KANDYDATAMI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK FARMACEUTYCZNYCH
zaprasza kandydatów
zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach