Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zamierzam powierzyć kierowanie Szkoły Doktorskiej Uczelni Pani prof. dr hab. n. med. Agacie Stanek (notka biograficzna).

Przedstawiona kandydatura uzyskała poparcie Samorządu Doktorantów, natomiast powierzenie funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej Pani Prof. dr hab. n. med. Agacie Stanek, nastąpi po podjęciu przez Radę Dziedziny Naukowej Uchwały, o której mowa w § 26 pkt 70 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Rektor – Elekt
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach