Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Doktorska SUM uzyskała finansowanie projektu w ramach programu Funduszy Europejskich dla woj. śląskiego na lata 2021-2027 pt. „Wsparcie transformacji regionu poprzez wzmocnienie potencjału Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

Wartość projektu: 2 221 455,00 zł (w tym dofinansowanie UE: 1 999 309,50 zł dofinansowanie BP: 222 145,50 zł)

Projekt jest autorskim przedsięwzięciem prof. dr hab. n. med. Katarzyny Mizia-Stec – Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, prof. dr hab. n. med. Agaty Stanek – Dyrektora Szkoły Doktorskiej SUM, mgr Mariusza Miśkiewicza i mgr inż. Moniki Mielcarz – Kierownictwa Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM.

Wkrótce przekażemy Państwu szczegółowe informacje, w jaki sposób będzie można wziąć udział w projekcie.

Projekt będzie miał na celu wzmocnienie i rozwój potencjału Szkoły Doktorskiej SUM, w tym:

 1. Kompleksowe wsparcie doktorantów poprzez dofinansowanie:
 2. kosztów badań mające na celu  wsparcie w prowadzeniu wysokiej jakości badań naukowych poprzez złagodzenie finansowych obciążeń związanych z realizacją prac badawczych,
 3. kosztów publikacji jako kluczowego elementu kariery naukowej poprzez umożliwienie dzielenia się swoimi osiągnięciami wśród społeczności naukowej
 4. kosztów tłumaczeń mające na celu ułatwienie dostępu do publikacji naukowych
  i materiałów badawczych w języku obcym,
 5. udziału w konferencjach poprzez możliwienie aktywnego uczestnictwa w ważnych wydarzeniach naukowych oraz promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, prezentowania wyników swoich badań,
 6. wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i dydaktycznych pozwalających na poszerzanie horyzontów naukowych, umożliwienie zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwijanie kompetencji w międzynarodowym środowisku akademickim.
 7. Rozwój Szkoły Doktorskiej poprzez:
 8. zatrudnienie personelu w związku z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły
 9. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników Szkoły poprzez udział
  w szkoleniach zawodowych, kompetencyjnych i językowych
 10. doposażenie Szkoły Doktorskiej w niezbędny sprzęt biurowy pozwalający na poprawę funkcjonowania obsługi administracyjnej.

Czas realizacji projektu: od 01.07.2024 r. do 30.06.2026 r.

LOGA

PLAKATDane wysyłającego:
Monika Mielcarz