Szanowni Doktoranci,

Zarządzeniem nr 159/2020 z dnia 01.09.2020 r. Rektora SUM został wprowadzony Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, który ma zastosowanie do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020.

Doktoranci
III roku i kolejnych lat studiów, składają wniosek o przyznanie
stypendium doktoranckiego oraz wniosek o przyznanie zwiększenia
stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
projakościowych do Kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej, w terminie do
30 września.

Wzór wniosku: stypendium doktoranckie

Wzór wniosku: zwiększenie stypendium doktoranckiego

Z poważaniem

mgr inż. Monika Mielcarz