Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 204/2019 JM Rektora SUM z dnia 20.12.2019 r. dzień 14.08.2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.