Wsparcie transformacji regionu poprzez wzmocnienie potencjału Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

XVII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie