rozmowa kwalifikacyjna

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH OGŁASZA REKRUTACJĘ NA I ROK KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY (tematy zakwalifikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do V edycji programu) W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022