Wprowadzone przez

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Szanowni Kandydaci,

w związku z trwającej rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021, biorąc pod uwagę aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, informuję, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów z Arkusza Oceny Kandydata i zostaną dopuszczeni przez Komisję do dalszego postępowania rekrutacyjnego odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.