Szanowni Doktoranci

studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020

 

Informuję, że do dnia 30 września 2021 r. można składać do Kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o zwiększenia stypendium doktoranckiego z  dotacji podmiotowej na dofinansowanie  zadań projakościowych w Śląskim  Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie  zadań projakościowych w Śląskim  Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Zarządzenie nr 159/2020 JM Rektora z dnia 01.09.2020 r.)

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
  2. wniosek o zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie  zadań projakościowych