logo fundacji tygiel

Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne Problematyka Chorób Metabolicznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Medycznym „Problematyka Chorób Metabolicznych”, które odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. w formie on-line.

Podczas wydarzenia poruszane zostaną tematy związane z diagnostyką i leczeniem wrodzonych oraz nabytych chorób metabolicznych, jak również innowacyjne  terapie schorzeń. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, a także zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej.

Rejestracja uczestnictwa w I turze trwa do 9 września 2021 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: http://fundacja-tygiel.pl/metaboliczne/