rozmowa kwalifikiacyjna

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok akademicki 2021/2022

rozmowa kwalifikiacyjna

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok akademicki 2021/2022

rozmowa kwalifikacyjna

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok akademicki 2021/2022