HARMONOGRAM PRAC

Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dla dyscypliny nauki o zdrowiu  na rok akademicki 2021/2022

 Lp.  Rodzaj czynności  Termin wykonania
1 Zamieszczenie komunikatu dotyczącego rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM na stronie internetowej szkoladoktorska.sum.edu.pl do 31 maja 2021 r.
2 Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej SUM (terminy składania dokumentów) od 21 czerwca 2021 r.
do 21 lipca 2021 r.
3 Postępowanie formalne (bez udziału kandydata):

– ocena kompletności złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów

– ocena Arkusza Kandydata

do 27 sierpnia 2021 r.
4

Poinformowanie (za pośrednictwem poczty elektronicznej i informacji na stronie internetowej szkoladoktorska.sum.edu.pl) kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej o terminie, godzinie i miejscu/sposobie przeprowadzenia rozmów

kwalifikacyjnych

do 3 września 2021 r.
5 Postępowanie kwalifikacyjne – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami

 

od 6 września 2021 r.
do 10 września 2021 r.

(w zależności od liczby kandydatów)

6 Przedłożenie JM Rektorowi protokołu zbiorczego wraz z listą rankingową kandydatów oraz listą osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SUM do 22 września 2021 r.
7 Ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SUM poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej Szkoły Doktorskiej
i na stronie internetowej szkoladoktorska.sum.edu.pl
do 24 września 2021 r.
8 Aktualizacja listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SUM o osoby rezerwowe (jeśli dotyczy). Przedłożenie Rektorowi zaktualizowanej listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej do 30 września 2021 r.