Mimo trwającej przerwy wakacyjnej Szkoła Doktorska SUM prężnie pracuje.
W dniu 23.08.2023 r. prof. dr hab. n. med. Agata Stanek – Dyrektor Szkoły Doktorskiej spotkała się z przedstawicielami Samorządu Doktorantów.

W spotkaniu, z ramienia Samorządu Doktorantów uczestniczyli: Pani Aleksandra Mroskowiak, Pani Joanna Smolarczyk, Pan Krzysztof Starszak oraz Pani Monika Mielcarz – Kierownik Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów.

W trakcie spotkania podsumowana została tegoroczna praca Samorządu Doktorantów. Samorząd przedstawił propozycje i plany działań na kolejny rok akademicki. Przedsięwzięcia te mają na celu umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej SUM oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia.

Całej społeczności Doktorantów SUM życzymy wielu sukcesów naukowych.

SPOTKANIE DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ Z SAMORZĄDEM DOKTORANTÓWSPOTKANIE DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ Z SAMORZĄDEM DOKTORANTÓW