Zachęcamy do udziału w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki
“Doktorat wdrożeniowy” 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Szczegółowe zasady działania programu dostępne są na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-z-dnia-30-kwietnia-2024-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-2024-i-naborze-wnioskow2

oraz na stronie: https://szkoladoktorska.sum.edu.pl/doktorat-wdrozeniowy/

Dane wysyłającego
Marta Baranowicz