Szanowni Państwo

Prof. dr hab. n med. Agata Stanek – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Samorząd Doktorantów SUM  serdecznie zapraszają na

DZIEŃ DOKTORANTA

w dniu 24.06.2024 r. godz. 15:00 – 19:00

w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej przy ul. Medyków 8b, Katowice, s. 114

Podczas spotkania prelegenci opowiedzą o prawach i obowiązkach doktoranta oraz co daje kształcenie w Szkole Doktorskiej, a także podzielą się dobrymi radami i wskazówkami:

1. Powitanie: od czego zacząć? Kilka wskazówek jak przygotować się do złożenia aplikacji do Szkoły Doktorskiej – lek. Marianna Łoskot – doktorantka Szkoły Doktorskiej SUM

2. Eksperymenty? Tylko na zwierzętach! Co zrobić, żeby uzyskać zgodę Komisji Etycznej i móc pracować ze zwierzętami? – mgr Mikołaj Górka doktorant Szkoły Doktorskiej SUM

3. Jak z tym wszystkim nie zwariować – poradnik dla zamartwiających się –  lek. Alicja Kawalec – doktorantka Szkoły Doktorskiej SUM

4. Prawa i Obowiązki Doktoranta – lek. Aleksandra Mroskowiak– Przewodnicząca Samorządu Doktorantów SUM

5. Granty i wyjazdy – jak czerpać garściami z bycia doktorantem – lek. Krzysztof Starszak – doktorant Szkoły Doktorskiej SUM

6. Praca naukowa i angażowanie się w społeczne problemy – lek. Aleksandra Gładyś doktorantka Szkoły Doktorskiej SUM

7. Jak wyglądają zajęcia w Szkole Doktorskiej i czy koliduje to z codziennymi zajęciami? – mgr Magdalena Dębiec- doktorantka Szkoły Doktorskiej SUM

NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ !

Na wydarzenie obowiązują zapisy pod adresem:

plakat reklamowy

***

Dear Sirs

Prof. Agata Stanek, MD, PhD – Director of the Doctoral School of the Medical University of Silesia in Katowice and the Doctoral Student Self-Government of the SUM would like to cordially invite you to the

DOCTORAL STUDENT DAY

on 24.06.2024 from 3:00 pm to 7:00 pm

 at the Center for Medical Didactics and Simulation at 8b Medyków Street, Katowice, s. 114.

During the meeting, the speakers will talk about the rights and duties of a doctoral student and what training at the Doctoral School gives, as well as share good advice and tips:

1. Welcome: where to start? Some tips on how to prepare for applying to the Doctoral School – Marianna Loskot, PhD student at the SUM Doctoral School

2. Experiments? Only on animals! What to do to get approval from the Ethical Committee and be able to work with animals? – Mikołaj Górka, PhD student at the SUM Doctoral School

3. How not to go crazy with all this – a guide for the worried – Alicja Kawalec, PhD student of the SUM Doctoral School

4. Rights and Responsibilities of a Doctoral Student – Aleksandra Mroskowiak- Chairwoman of the SUM Doctoral Student Self-Government

5. Grants and trips – how to get the most out of being a doctoral student – Krzysztof Starszak, PhD student at the SUM Doctoral School

6. Scientific work and involvement in social problems – Aleksandra Gladys, PhD student at the SUM Doctoral School

7. How are the classes at the Doctoral School and does it interfere with daily activities? – Magdalena Dębiec,PhD student at the SUM Doctoral School

YOU CAN’T MISS !

Registration for the event is required at:

plakat reklamowy


Dane wysyłającego
Monika Mielcarz