Szanowni Doktoranci,

w imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie EU TalentOn 2024, który odbędzie się
w dniach 09.09.2024 r. – 14.09.2024 r. w Katowicach.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców (w wieku 21 – 35 lat) z krajów europejskich oraz stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Ideą EU TalentOn jest zachęcenie do proponowania nowych, kreatywnych rozwiązań najbardziej palących problemów świata.

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na grupy, których zadaniem będzie stworzenie naukowych, kreatywnych i przekonujących propozycji działań w jednym z 5 obszarów naukowych, które odpowiadają 5 Misjom UE w programie „Horyzont Europa” (Adaptacja do zmian klimatu, Rak, Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe, Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta, Zdrowa gleba i żywność).

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne, których łączna wartość wynosi 75 000 EUR. Rejestracja trwa do 20.05.2024 r.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: https://eutalenton2024.eu.

PLAKAT REKLAMOWY


Dane wysyłającego
Patrycja Bagińska