• Szanowni Doktoranci,

  Zapraszamy do udziału w poświęconych zarządzaniu danymi badawczymi kursach typu MOOC, które eksperci z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przygotowali na zlecenie Narodowego Centrum Nauki.

  Kursy są dostępne na platformie Navoica.

  Dwa kursy są przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Mają na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Kursy dostępne są na poziomie podstawowym:

  https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_03+2023_01/about

  i średnio zaawansowanym:

  https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_04+2023_01/about

  Kolejne dwa kursy przeznaczone są dla data stewardów, którzy wspierają naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi. Ich uczestnicy poznają najważniejsze zadania data stewardów oraz umiejętności niezbędne do ich realizacji, a także sposoby na usprawnienie zarządzania danymi w projektach i instytucjach naukowych. Również kursy dla data stewardów dostępne są na poziomie podstawowym:

  https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_01+2023_01/about

  i średnio zaawansowanym:

  https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_02+2023_01/about

  Kursy zostały przygotowane w ramach uczestnictwa Polski w European Open Science Cloud (https://eosc.eu/eosc-about). EOSC to inicjatywa, której celem jest stworzenie wirtualnego środowiska służącego m.in. do przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych badawczych. W ramach EOSC tworzone są połączenia między istniejącymi i rozwijanymi infrastrukturami, usługami, narzędziami i zasobami naukowymi z różnych dziedzin, które razem będą tworzyć sieć danych i serwisów opartych na zasadach FAIR.

  Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.


Dane wysyłającego:
Joanna Krawczyk