Szanowni Doktoranci,

w imieniu Zespołu ds. szkoleń projektu „Pełnoprawni w Nauce”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, zapraszamy wszystkich Doktorantów i wszystkie Doktorantki kształcących/kształcące się w Szkołach Doktorskich na organizowane bezpłatne szkolenia online.

Celem realizacji projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów pt.: „Pełnoprawni w nauce” jest doprowadzenie do poprawy sytuacji doktorantów i doktorantek z niepełnosprawnościami oraz doktorantów i doktorantek zagranicznych w zakresie poszanowania ich prawa do nauki oraz prawa do aktywizacji w życiu środowiska akademickiego poprzez:

  • wzrost świadomości społecznej w zakresie problemów z jakimi zmagają się wyżej wymienione grupy środowisku akademickim;
  • wzrost poziomu aktywizacji społeczności doktoranckiej z niepełnosprawnościami oraz doktorantów i doktorantek zagranicznych w działalność samorządową;
  • zapewnienie w regulaminach samorządów doktoranckich i regulaminach szkół

doktorskich form wsparcia dla doktorantów i doktorantek z niepełnosprawnościami;

  • doprowadzenie do przetłumaczenia regulaminów samorządów doktoranckich
    i regulaminów szkół doktorskich na język angielski.

Tematy szkoleń i linki do formularzy zgłoszeniowych:

  1. SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI DOKTORANCKIEJ

Zapisy na szkolenie w formularzu: https://forms.gle/iMhLjfe1D58Jr5Tm7

  1. SZKOLENIE Z UDZIAŁEM TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO SKIEROWANE DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ DO ZAINTERESOWANYCH PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI DOKTORANCKIEJ

Zapisy na szkolenie w formularzu: https://forms.gle/uvzyNfvhjv9bCwjy7

  1. TRAINING FOR FOREIGN DOCTORAL STUDENTS

Registration and more info about training in the form:

https://forms.gle/caAEw5NKpo5qtRmf8

Szkolenia rozpoczynają się od poniedziałku 16.10. i będą prowadzone w godzinach popołudniowych.


Dane wysyłającego:
Joanna Krawczyk