obraz dekoracyjny

5th Central European Biomedical Congress (CEBC)

logo SUM

I Ogólnopolska Konferencja pt. „Postępowanie awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji – w czym tkwią problemy?”

logo SUM

Badanie nt. „Integracja społeczno-językowa i akademicka studentów z doświadczeniem uchodźczym w szkolnictwie wyższym”