Logo SUM

Serdecznie zapraszamy do udziału w naborze wniosków o udział w programie wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa 2023-2024.

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe. Wyjazdy mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz naboru znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramachwspolpracybilateralnej/edycja-2022/naukowcy-2022/ogloszenie.

Plik do pobrania: