Logo SUM

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2023” – „Zrównoważony rozwój a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym w: monografii, czasopiśmie naukowym, recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju i/lub europejskiego zielonego ładu”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.

Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2023” oraz na adres e-mail: .

Termin nadesłania prac: 29 stycznia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2023 r.

Dodatkowe informacje oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie na stronie: http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/

Pliki do pobrania: