plakat V edycja nowe trendy w badaniach naukowych

V edycja Konferencji dla Młodych Naukowców nt. Nowe Trendy w Badaniach Naukowych – Wystąpienie Młodego Naukowca