Uniwersytet Gdański zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r.

Konferencja zostanie poświęcona aktualnym problemom prawnym związanym z wykonywaniem zawodów medycznych, w tym w szczególności zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej. Wystąpienia prelegentów będą dotyczyły m.in.: odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, działalności podmiotów leczniczych, ale również etycznych i prawnych implikacji rozwoju nauk biomedycznych.

Szczegółowe informacje o konferencji i opłatach znajdują się na stronie:
http://www.prawomedyczne.ug.edu.pl