Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki  sfinansuje osiem tematów badawczych zgłoszonych w ramach programu Resortu pn. Doktorat Wdrożeniowy VI edycja.

Spośród Uczelni Medycznych nasz Uniwersytet złożył najwięcej wniosków bo aż 10, z czego osiem uzyskało uznanie MEiN.

Gratulujemy Wnioskodawcom!

 1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 8
 2. Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu – 5
 3. Warszawski Uniwersytet Medyczny – 2
 4. Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 2
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 2
 6. Gdański Uniwersytet Medyczny -1
 7. Uniwersytet Jagielloński -1

Tematy badawcze realizowane w SUM w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy VI edycja:

 1. Opracowanie komponentu anatomicznie dostosowującego się do ruchu ciała materiału o działaniu ochronnym dla osób aktywnych fizycznie”
  Opiekun: dr hab. n med. Wirginia Likus, prof. SUM
 1. Tolerancja i farmakokinetyka MF-438 jako nowego składnika p/zapalnego kropli ocznych zawierających analogi prostaglandyn stosowanych w terapii jaskry
  Opiekun:  dr hab. n. med. Adrian Smędowski

 2. Zastosowanie suplementacji doustnej tryptofanem i L-tyrozyną w kontroli progresji zwyrodnienia siatkówki w przebiegu krótkowzroczności osiowej u dorosłych
  Opiekun:  dr hab. n. med. Adrian Smędowski

 1. Soczewki okularowe z technologią Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) w zapobieganiu postępowi krótkowzroczności u dzieci i młodzieży.
  Opiekun: dr hab. n. med.  Sławomir Teper

 1. Zastosowanie stagingu węzłowego z użyciem molekularnego testu diagnostycznego jednoetapowej amplifikacji kwasów nukleinowych (OSNA) w leczeniu wczesnego raka szyjki macicy.
  Opiekun: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. SUM

 1. Zastosowanie nowoczesnych technik przetwarzania i modyfikacji obrazowania z zastosowaniem metod inżynierii biomedycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa Pacjentek operowanych, oraz usprawnienia wykonywania operacji laparoskopowych.
  Opiekun: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. SUM
 2. Metoda wczesnego wykrywania zmian w mikrokrążeniu około tarczowym i na tarczy nerwu wzrokowego u pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą Parkinsona jako element predycyjny początkowego etapu choroby.”
  Opiekun: dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
 3. Wpływ apolipoproteiny ApoE4 na paramertry morfologiczne siatkówki w procesie choroby Alzheimera oraz łagodnych zaburzeń poznawczych
  Opiekun: prof. Dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Warunkiem realizacji Doktoratów Wdrożeniowych jest rozpoczęcie przez potencjalnego kandydata kształcenia w Szkole Doktorskiej, które następuje w drodze wpisania na listę doktorantów zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2022 z dnia 23.02.2022 r. Senatu SUM.