Koło Naukowe Żywieniowców SGGW w Warszawie ma przyjemność zaprosić studentów oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów

„Żywność. Żywienie. Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”,

która odbędzie się w dniu 18.11.2021 r. w Warszawie Wydział Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Dla laureatów (zdobywców I miejsca) w każdej z sesji przewidziano możliwość nieodpłatnej publikacji w czasopiśmie „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość ISSN 2451-0777 (wersja on-line), ISSN 2451-0769 (wersja drukowana)”.

Dodatkowo, każdy uczestnik konferencji ma możliwość odpłatnej publikacji treści konferencyjnych w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość ISSN 2451-0777 (wersja on-line), ISSN 2451-0769 (wersja drukowana)”, a Organizator jest pośrednikiem w postępowaniu recenzowania prac zgłoszonych do publikacji w wyżej wymienionym czasopiśmie.

Informacje na temat konferencji oraz opłat znajdują się na stronie: https://wzc.sggw.edu.pl/2021/06/08/konferencja-studentow-i-doktorantow/