Uwaga

Program Erasmus+

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Działając na podstawie §1 ust. 4 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy

w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza termin rekrutacji na:
wyjazdy studentów i doktorantów na studia w roku akademickim 2021/2022;
wyjazdy studentów i doktorantów na praktyki w roku akademickim 2020/2021 i staże w roku akademickim 2021/2022.

Dokumenty, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna winny zostać złożone w jednym egzemplarzu we właściwym Dziekanacie/Kolegium Szkoły Doktorskiej w terminie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

Wymagane do złożenia dokumenty można pobrać na stronie: https://student.sum.edu.pl/outgoing-students/.

Wyniki rekrutacji ukażą się na stronie https://student.sum.edu.pl/category/erasmus/.