Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM

dyrektor szkoły

Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek
(notka biograficzna)

Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od kadencji 2020-2024 jest Pani prof. dr hab. n. med. Agata Stanek. Obsługę administracyjną Dyrektora z dniem 01.10.2019 r. zapewnia Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej Sekcja ds. Kształcenia Doktorantów.

adres e-mail:
telefon: 32 208 36 89