news

VI Edycja Interdyscyplinarnej Konferencji nt. Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca

news

SPOTKANIE DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ Z PRZEWODNICZĄCĄ STN I PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU STUDENTÓW ENGLISH DIVISION

news

VI Edycja Konkursu „Mój doktorat w 180 sekund”