Szanowni Doktoranci,

w imieniu Instytutu Oncologii w Rydze, serdecznie zapraszamy do przygotowania i złożenia wniosku badawczego w konkursie MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 w programie Horyzont Europa.

Czym są stypendia podoktorskie MSCA? Stypendia podoktorskie MSCA wspierają rozwój kariery naukowców w celu zwiększenia ich indywidualnych kompetencji pod względem umiejętności na poziomie multidyscyplinarnym i doświadczenia międzysektorowego.

Jakie są kryteria kwalifikowalności?

  • Posiadanie stopnia doktora w terminie składania wniosków i maksymalnie 8 lat doświadczenia badawczego po uzyskaniu stopnia doktora,
  • Zasada mobilności: kandydat NIE może mieszkać ani prowadzić głównej działalności (praca, studia itp.) w kraju beneficjenta (w przypadku europejskich stypendiów podoktorskich) przez 12 miesięcy w ciągu 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków,
  • W przypadku europejskich stypendiów podoktorskich kandydaci mogą być dowolnej narodowości,
  • Silny dorobek publikacyjny z co najmniej 2 publikacjami jako pierwszy autor.

Zakres badań: odporność na leki przeciwnowotworowe, niedotlenienie, biologia komórki, biologia molekularna, farmakologia molekularna, funkcjonalna medycyna precyzyjna, testy funkcjonalne, onkologia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz rejestracji znajdują się  >tutaj<.


Dane wysyłającego:
Patrycja Bagińska