Szanowni Doktoranci,

w imieniu Pani prof. Gabrieli Dubcovej zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej zachowań etycznych i uczciwości. Projekt „VEGA 1/0836/21 Opracowanie zrównoważonego modelu zarządzania etyką i uczciwością instytucji w dziedzinie badań naukowych na podstawie porównania międzynarodowego oraz ustanowienia systemu określania atrybutów dla jego skutecznego wdrażania i funkcjonowania” jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej oraz grupą roboczą ds. utworzenia Krajowej Komisji Etyki RI4SK PS.

Badania są przeprowadzane na uniwersytetach i w instytucjach badawczych w krajach V4 i mają na celu poznanie aktualnego stanu uczciwości i etyki w przedmiotowych organizacjach i są prowadzone w języku narodowym danego kraju.

Link do ankiety: https://integrita.euba.sk/index.php/976464


Dane wysyłającego:
Patrycja Bagińska