Szanowni Doktoranci,

w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA – Horyzont Europa) zapraszamy do udziału w badaniu na temat umiejętności miękkich doktorantów niezbędnych do ich rozwoju kariery naukowej. W kontekście europejskiego projektu CATALISI, EY prowadzi badanie predykcyjne dotyczące umiejętności miękkich, które są niezbędne młodym naukowcom, aby odnieść sukces na rynku pracy.

CATALISI to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, skupiający się na wsparciu udzielanym instytucjom szkolnictwa wyższego w ich transformacji instytucjonalnej poprzez przyjęcie dostosowanych do potrzeb usług akceleracyjnych. Należą do nich szkolenia i rozwój umiejętności, interakcja z rynkiem, żywe laboratoria, doradztwo, mentoring i coaching, wzmocnienie cyfryzacji instytucji szkolnictwa wyższego oraz wsparcie w dostępie do otwartej nauki (więcej informacji można znaleźć na stronie CATALISI – Katalizowanie transformacji instytucjonalnych szkół wyższych Instytucje edukacyjne).

W ramach pakietu roboczego dotyczącego projektowania, coachingu i zrównoważonego rozwoju (WP3) projektu CATALISI zespół EY, pracuje nad opracowaniem badania predykcyjnego. W badaniu wykorzystane zostało połączenie ankiet internetowych i wywiadów pogłębionych w połączeniu z zaawansowanymi technikami analizy statystycznej i semantycznej. W ten EY sposób stara się przewidywać przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności i przedstawiać zalecenia dotyczące rozwoju umiejętności z korzyścią dla wszystkich młodych badaczy i uniwersytetów.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 10 minut. Wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Link do ankiety: https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_djwlGdtwthpn5tQ


Dane wysyłającego:
Patrycja Bagińska