Szanowni Doktoranci,

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ruszyły zapisy na XVIII Ogólnokrajową Konferencję Naukową: Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój. Konferencja odbędzie się 23-24 listopada 2023 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz on-line w tym samym czasie.

Konferencja ta jest współorganizowana przez:

– Młodzi Naukowcy;

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

– Polskie Towarzystwo Geofizyczne;

– Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego.

Główne cele:

– prezentacja prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych, jak i przeglądowych;

– wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru;

– udział w wykładach zaproszonych prelegentów;

– publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia referatu/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN);

– autorzy najlepszych prac z nauk przyrodniczych otrzymają propozycję publikacji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Hodowlany”, ISSN 0137-4214 (20punktów);

– w głosowaniu publiczności wyłonimy trzy najlepsze prezentacje, które zostaną nagrodzone kartami podarunkowymi;

– integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń;

– nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy między jednostkami naukowymi.

Szczegóły można znaleźć w załączniku oraz pod adresem: www.mlodzinaukowcy.com i https://doc.umed.pl/komunikat-iv-edycja-documed

Poprzednie edycje zgromadziły tysiące uczestników z wielu renomowanych uczelni krajowych, instytutów i centrów badawczych. Zaprezentowali oni tysiące referatów i plakatów, których jakość była na bardzo wysokim poziomie, a dyskusje po prelekcjach były niezwykle ożywione będąc swoistym egzaminem dla ich autorów. Na bazie wygłoszonych referatów powstał cykl zwięzłych tematycznie monografii, w których swoje prace opisali zarówno studenci studiów doktoranckich jak i ich najmłodsi absolwenci, którzy uzyskali już stopień doktora.

Plik do pobrania:


Dane wysyłającego:
Joanna Krawczyk