Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki sfinansuje trzy tematy badawcze zgłoszone w ramach programu Resortu pn. Doktorat Wdrożeniowy 2023 – VII edycja.

Spośród Uczelni Medycznych nasz Uniwersytet złożył najwięcej wniosków bo aż 8,  z czego trzy uzyskało uznanie MEiN, a kolejne cztery znajdują się na liście rezerwowej.

Gratulujemy Wnioskodawcom!

Tematy badawcze realizowane w SUM w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy 2023 – VII edycja:

  1. Ocena wybranych struktur i funkcji serca w echokardiografii przezklatkowej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji – wykorzystanie potencjału kardiologicznego w praktyce internistycznej.
    Opiekun: prof. dr hab. n med. Katarzyna Mizia-Stec
  2. Diagnostyka zapaleń rogówki za pomocą aplikacji komputerowej.
    Opiekun: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
  3. Wpływ precyzji odtworzenia pozycji terapeutycznej pacjenta na nasilenie odczynów popromiennych podczas radioterapii protonowej nowotworów regionu głowy i szyi.
    Opiekun: dr hab. n. med. Iwona Gisterek-Grocholska

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Warunkiem realizacji Doktoratów Wdrożeniowych jest rozpoczęcie przez potencjalnego kandydata kształcenia w Szkole Doktorskiej, które następuje w drodze wpisania na listę doktorantów zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 72/2023 z dnia 21.12.2022 r. Senatu SUM.


Dane wysyłającego:
Monika Mielcarz