• Szanowni Doktoranci,

  serdecznie zapraszamy do udziału w naborze do  programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Istnieje możliwość wzięcia udziału w następujących programach:

  1. Graduate Student Award 2024-2025 – to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w Stanach Zjednoczonych, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie
   do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
  2. Junior Research Award 2024-2025 – to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy jest, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w Stanach Zjednoczonych, powiązanego z tematyką rozprawy doktorskiej. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award
  3. Senior Award 2024-2025 – to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w Stanach Zjednoczonych (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa
   do 16 czerwca. Więcej informacji: edu.pl/senior-award
  4. STEM Impact Award 2024-2025 – to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych.  Stypendium pozwala
   na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjenoczonych. Stypendium przeznaczone jest do pracowników badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi oraz nadzorowaniu pracy innych naukowców. Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/
  5. Fulbright Research Award of Stanford University School of Medicine 2024-2025 – to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub strukturalna, biochemia, biofizyka albo obszary pokrewne, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Celem 10-miesięcznego stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w Stanford University School of Medicine powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Stypendium jest częścią programu Junior Research Award i oferowane
   jest we współpracy z Rogala Lab.  Nabór wniosków trwa do 26 maja. Więcej informacji: fulbright.edu.pl/junior-award

  Szczegółowe Informacje o tegorocznym naborze i planowanych webinarach, a także komplet materiałów promocyjnych znajdują się na stronie: fulbright.edu.pl/stypendia-do-usa/

[Przesłane przez Patrycja Bagińska]