Zaproszenie do uczestnictwa w 23 Konferencji Annual International Conference on Materials, Methods and Technologies

Szanowni Doktoranci,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwudziestej trzeciej Międzynarodowej Konferencji poświęconej materiałom, metodom i technologiom,

Annual International Conference on Materials, Methods and Technologies

która odbędzie się on-line w dniach 19-22 sierpnia 2021 r. w  Burgas ( Bułgaria). Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez Bułgarską Akademię Nauk, Związek Naukowców w Bułgarii, Fundację Nauki i Edukacji oraz partnerów.Prezentowane artykuły zostaną opublikowane w ogólnodostępnych czasopismach.

Informacje na temat konferencji: