Szanowni Doktoranci,

zgodnie § 5 Regulaminu Szkoły Doktorskiej SUM (Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 45/2019 Senatu SUM z dnia 26.06.2019 r. z późn. zm. ) przypominam o obowiązku złożenia do dnia 28.06.2024 r. sprawozdania rocznego z przebiegu realizacji Programu Kształcenia oraz rezultatów i postępów prac ujętych w Indywidualnym Planie Badawczym. Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu

Do podpisanego przez promotora, promotorów, promotora pomocniczego sprawozdania należy dołączyć opinię promotora/promotora pomocniczego o postępie prac nad rozprawą doktorską i aktywności naukowej doktoranta oraz wykaz publikacji.

Sprawozdanie należy dostarczyć do właściwego Kolegium Szkoły Doktorskiej.

Na podstawie złożonego sprawozdania oraz dokumentacji potwierdzającej przebieg kształcenia do końca września br. Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia przez doktoranta roku akademickiego lub skreślenia z listy doktorantów.

prof. dr hab. n med. Agata Stanek
Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM


Dane wysyłającego
Monika Mielcarz