Szanowni Doktoranci,

w imieniu Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie serdecznie zapraszamy do udziału w III Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień”, która odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. w formie hybrydowej. Stacjonarnie w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć naukowych, wyników badań oraz wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych.     Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 25.04.2024 r. poprzez formularz na stronie internetowej: https://forms.office.com/e/sWqDNY6PA5.

Artykuły można przesyłać do dnia 15.05.2024 r. na adres e-mail organizatorów:

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje-i-seminaria/iskn-statystyka


Dane wysyłającego:
Patrycja Bagińska