Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania.”

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: lub na stronie internetowej: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl

Plik do pobrania – OTWARTE DRZWI


Dane wysyłającego:
Patrycja Bagińska