Szanowni Doktoranci,

serdecznie zapraszamy do udziału w I Doktoranckim Spotkaniu Geriatryczno-Gerontologicznym w ramach X Konferencji Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, które odbędzie się 09.03.2023 od godz. 15:00 do godz. 15:30
w formule online. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie będzie okazją dla doktorantów do udziału w prezentacji wyników prac badawczych, opisów przypadków czy prac przeglądowych.

Tematyka przesłanych prac powinna dotyczyć następujących zagadnień:

  1. Starzenie w perspektywie biologicznej, medycznej, psychologicznej lub społecznej
  2. Osoba starsza w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
  3. Technologie i rozwiązania innowacje zwiększające komfort i bezpieczeństwo starszych osób

Termin zgłaszania abstraktów: 28.02.2023r. Abstrakty prac przygotowane w języku polskim, o maksymalnej długości 250 słów, należy przesyłać na adres mailowy:

Zakwalifikowane do prezentacji abstrakty będą oceniane przez Komisję Konkursową. W ocenie prac uwzględniane będą: wkład własny w przeprowadzenie badania, innowacyjność podjętego tematu, rzetelność przeprowadzenia badania, przygotowanie prezentacji i sposób zaprezentowania wyników w trakcie sesji (maksymalny czas prezentacji – 5 minut). Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają dyplomy ZG KLSGwP i możliwość bezpłatnej rejestracji
na Konferencję.