KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK FARMACEUTYCZNYCH

zaprasza kandydatów

zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla dyscypliny nauk farmaceutycznych w roku akademickim 2021/2022

na rozmowy kwalifikacyjne,

które odbędą się w dniu 07.09.2021 r. w trybie zdalnym
z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Podczas rozmowy kandydat zobowiązany jest do przedstawienia w formie prezentacji multimedialnej (6-8 slajdów) ogólnej koncepcji planowanych badań naukowych, która powinna zawierać krótki wstęp, hipotezę badawczą, opis metodyki oraz podsumowanie znaczenia planowanych badań z podkreśleniem ich innowacyjności. Kandydaci na wskazany w dokumentach rekrutacyjnych adres e-mail otrzymają szczegółowe informacje ze wskazaniem daty i godziny rozmowy oraz link, za pomocą którego możliwe będzie uzyskanie dostępu do udziału w rozmowie.

Lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej: (pobierz tutaj)