Wpisy

rozmowa kwalifikacyjna

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z KANDYDATAMI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK O ZDROWIU
zaprasza kandydatów
zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

egzamin

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z KANDYDATAMI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH
zaprasza kandydatów
zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

rozmowa kwalifikiacyjna

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE Z KANDYDATAMI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
DLA DYSCYPLINY NAUK FARMACEUTYCZNYCH
zaprasza kandydatów
zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Szanowni Kandydaci,

w związku z trwającej rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021, biorąc pod uwagę aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, informuję, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów z Arkusza Oceny Kandydata i zostaną dopuszczeni przez Komisję do dalszego postępowania rekrutacyjnego odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

egzamin ustny

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH OGŁASZA REKRUTACJĘ NA I ROK KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH OGŁASZA REKRUTACJĘ NA I ROK  KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW* od 14 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00